Najnowsze wydanie książki na 2019 rok

O sprawach kadrowo-płacowych w firmie

Kadry i płace 2019 ODDK Jacewicz Małkowska

Cena 149.99 zł

  • Autor: Danuta Małkowska Agnieszka Jacewicz
  • Wydawnictwo ODDK
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 612

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w jednej książce kadrowo-płacowej. Znajdziesz w niej omówienie nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2019 rok, szczegółowe przykłady, bogatą dokumentację kadrową, podatkową i ZUS – z przykładami wypełnienia druków.
Jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń?
Jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy?
Jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu?
Jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło?

Książka Kadry i Płace to praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-placowych – przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy.

Najważniejsze nowości w książce Kadry i płace na 2019 r.:
- od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), w tym m.in.:
- podział akt pracowniczych na 4 części – A, B, C i D,
- obowiązek przechowywania znacznie większej liczby dokumentów,
- zmiany w zakresie zbieranej dokumentacji (szczególnie w zakresie dokumentacji czasu pracy),
- elektronizacja dokumentacji pracowniczej – ścisłe wymogi przejścia z wersji papierowej oraz określone zasady przechowywania wersji elektronicznej,
- możliwość skrócenia okresu przechowywania akt – ale w zamian bardzo poważne obowiązki względem ZUS;

pracownicze plany kapitałowe:
- szereg obowiązków dla pracodawców, w tym m.in. konieczność podpisania umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK,
- obowiązkowe, automatyczne zapisywanie osób zatrudnionych do PPK,
- wpłaty na PPK;
- konsekwencje wprowadzenia RODO – zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, nowe dokumenty;
- konieczność dołączania nowych dokumentów do świadectwa pracy;
- zmiany w dokumentach przesyłanych do ZUS – ZUS DRA, ZUS RSA, nowe formularze ZUS OSW, ZUS RIA;
- zmiany w terminach i zasadach przekazywania informacji do urzędu skarbowego, nowe druki PIT;
- zeznanie podatkowe sporządzane przez Krajową Administrację Skarbową – nowe zasady;
- konsekwencje umożliwienia zleceniobiorcom przystępowania do związków zawodowych;
- nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w konsekwencji zmiany w innych parametrach powiązanych z tą kwotą;
- nowa kwota odpisu na ZFŚS.

Informator kadrowego 2019

82 tabele i zestawienia – wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia - związane z zatrudnianiem, zwa

Składki ZUS 2019 Zmiany dokumentacja rozliczenia z ZUS

do końca 2019 roku, przy wyborze tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, nie ma znaczenia wysokość przychodu uzyskiwanego z danej umowy zlecenia. sytuacja uległa zmianie od 1 stycznia

Składki

w książce znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia na ten temat wraz z przykładami liczbowymi i podstawami prawnymi. ale to nie wszystko. poznaj inne zmiany w rozliczaniu składek swoich pracowników